School

Onze school
De Vlinderboom is een school voor nieuwkomers van 4 – 12 jaar. Een deel van de kinderen woont op het AZC in Drachten en een deel woont in één van de wijken in Drachten of in een omliggend dorp. In maart 2018 hebben we een kleurrijke nieuwe school gekregen.

Hier staan we voor, onze missie
Onze school is een NT2 school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen worden op basis van leeftijd in een basisgroep geplaatst. Daarnaast werken we groepsoverstijgend voor de vakken taal en lezen. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 worden op niveau ingedeeld.
De nieuwe naam voor de school, obs De Vlinderboom, geeft onze missie aan. Wij willen voor de kinderen een veilige omgeving zijn en ze een stevige basis meegeven (de boom). Onze kinderen komen uit verschillende landen en vormen gezamenlijk een kleurrijk geheel (de vlinders). Onze ‘vlinders’ mogen hun eigen/unieke kleur behouden en als ze daaraan toe zijn uitvliegen naar een reguliere basisschool dichtbij hun woonomgeving.

Openbaar onderwijs
Op onze school zitten kinderen met verschillende religieuze achtergronden. Wij zijn een openbare school en staan open voor alle religies. Wij richten ons erop dat kinderen respect hebben voor elkaars geloof. 

Het schoolgebouw
Onze school staat in de wijk De Venen. We hebben in maart 2018 een nieuw gebouw gekregen. Hierin hebben we de beschikking over 5 lokalen (met mogelijkheid voor een 6de lokaal), een speellokaal, teamkamer, IB kantoor, directiekantoor en een snoozelruimte.

Schoolgrootte en telling van de leerlingen
De leerlingenaantallen variëren sterk. De leerlingen komen deels van het AZC Drachten en deels uit de wijken in Drachten of uit omliggende dorpen. De groep AZC kinderen zitten over het algemeen kort bij ons op school. Dit zijn vaak statushouders die vrij snel een woning toegewezen krijgen.  Als dit huis in de buurt is, dan blijven de kinderen bij ons op school en integreregen volgens ons integratiebeleid. In de afgelopen jaren varieert ons leerlingenaantal tussen de 70-100. Ons streven is om te werken met groepen van rond de 15 leerlingen. 


DE SCHOOLORGANISATIE 

Groepering en groepsgrootte
We werken afhankelijk van het leerlingenaantal met 5 of 6 groepen. De kinderen worden ingedeeld in een basisgroep op basis van hun leeftijd.  Vanaf groep 5 werken we met taal en lezen groepsoverstijgend op niveau.  We streven naar groepen van rond de 15 leerlingen. 

Indeling groepen
De kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Als groepen boven de 15 leerlingen komen, dan kijken we of we een combinatie kunnen maken met de kleinere groepen. De groepsindeling verandert gedurende het schooljaar met regelmaat vanwege de in-uitstroom. 

Aanmelding en uitschrijving
Het COA vangt de gezinnen op. Wij krijgen bericht van het COA als er een nieuw gezin aangekomen is en nodigen het gezin uit voor de intake. Tijdens de intake wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en laten we zien bij welke leerkracht het kind in de basisgroep komt.  De ouders krijgen een informatieboekje mee. Bij vertrek uit het AZC krijgen we bericht van de ouders of van het COA. We geven het voorblad van het OPP mee, zodat de ontvangende school contact met ons op kan nemen voor de overdracht.