0512 582 611
De Dagpauwogen (groep 8)

De Dagpauwogen (groep 8)

De Dagpauwogen (groep 8)

De kinderen werken elke ochtend op hun eigen niveau bij de vakken Taal, Lezen, Spelling en Rekenen. Deze vakken worden groepsdoorbrekend gegeven.

Op de middagen werken we in onze stamgroep.

We werken dan aan het thema wat centraal staat. De vakken wereldoriëntatie, sociale vorming, schrijven en de creatieve vakken komen hier volop aan bod. Op de middagen werken we hiernaast extra aan de woordenschat binnen het thema.

Op vrijdagmiddag gaan we naar de gymzaal voor de lessen gymnastiek en op woensdag gaan we zwemmen. De kinderen die meegaan naar het zwembad hebben allemaal al een goede start gemaakt met de Nederlandse taal, zo begrijpen ze de badmeesters en juffen goed.

Groep 8 is een gezellige groep met begrip voor elkaar!