0512 582 611
De rupsjes (groep 1/2)

De rupsjes (groep 1/2)

De rupsjes (groep 1/2)

In groep 1/2 zitten leerlingen van gemiddeld 4 t/m 6 jaar oud. De leerlingen leren op een speelse manier de Nederlandse taal. Dit doen we door middel van de methode "Logo3000" en het werken met thema's die aansluiten bij hun leef- en belevingswereld. Je kunt dan denken aan de seizoenen, feesten, wie ben ik, de Kinderboekenweek en vervoer.
In de klas hebben we speel- en werkmomenten. Hier komen de leerlingen in contact met allerlei ontwikkelingsmaterialen en worden hierbij op allerlei vakgebieden uitgedaagd. Zo hebben we verschillende hoeken waar de leerlingen kunnen spelen en werken, zoals een huishoek, bouwhoek, constructiehoek, reken-, taal- en schrijfhoek, een leeshoek en een creatieve hoek waar kan worden getekend, geschilderd en geknutseld.

Dagelijks zijn er enkele (kleine) kringmomenten waar de leerlingen samen met de juf een activiteit rondom zelfredzaamheid, taal of rekenen doen. Dit doen we met veel concreet en visueel (ontwikkelings-) materiaal. En vooral leren door te doen. Bij deze activiteiten staan verschillende thema's centraal, waar in de gehele school mee gewerkt wordt.