0512 582 611
Ouders

Ouders

Ouders
100%
min
38%

Ouders

Het belang van de betrokkenheid van ouders
Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de activiteiten op school. We hebben gedurende het jaar een aantal gezamenlijke thema’s waar alle groepen aan werken. Bij de opening of afsluiting van dit thema nodigen we ouders uit om te komen kijken/meedoen aan een activiteit. Onze doelgroep ouders leeft vaak in een stressvolle periode (vluchtverleden/trauma). We proberen juist op school te zorgen voor ontspanning door kinderen en hun ouders plezier te laten beleven tijdens de activiteiten.

De rol van de ouders
In februari en juni vinden met alle ouders oudergesprekken plaats. Hier wordt de ontwikkeling van het kind besproken d.m.v. een ontwikkelingsformulier. Hierop geven we aan hoever de leerling is qua taal, lezen, rekenen en welk beeld we van de sociaal emotionele ontwikkeling hebben. Voor onze doelgroep ouders is het vaak lastig om kinderen thuis te begeleiden. Dit vanwege de stressvolle situatie waarin ze leven en de taalbarrière die het moeilijk maakt om het kind te ondersteunen. We beperken daarom het aantal hulpvragen richting thuis.

Informatievoorziening aan ouders over onderwijs en school

  • Ouders ontvangen bij de intake een informatieboekje met daarin praktische informatie over de school.
  • Ouders worden in februari en juni uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind.
  • Ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief.
  • Ouders worden uitgenodigd voor thema openingen/afsluitingen.

Informatieverstrekking aan ouders die niet bij elkaar wonen
Bij onze doelgroep is dit niet van toepassing. De ouder die met het kind op het AZC woont krijgt de informatie rondom school en de ontwikkeling van het kind. Als ouders niet bijelkaar wonen zijn ze in veel gevallen in het land van herkomst en is de ouder alleen met de kinderen in Nederland.