0512 582 611
De Citroentjes (groep 3/4)

De Citroentjes (groep 3/4)

De Citroentjes (groep 3/4)

Wij zijn groep 3/4. In groep 3/4 zitten leerlingen van gemiddeld 6 en 7 jaar oud. Juf Nynke en juf Henriet zijn de juffen van groep 3/4.

Voor de ochtenden hebben we een vaste programma. Door middel van dagritme kaarten weten de leerlingen hoe de dag zal verlopen. Dit biedt voor de leerlingen duidelijkheid, structuur en houvast.

In groep 3/4 besteden we veel aandacht aan het lezen. We gebruiken daar onder andere de methode Lijn3 voor. Voor het aanbieden en oefenen van de lesstof wordt dagelijks gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. We oefenen veel op het uitspreken van de klanken. We schrijven woorden en letters en lezen in verschillende soorten leesboeken. Daarnaast brengen we elke week een bezoekje aan onze bibliotheek op school, de kinderen mogen daar zelf een boek uitkiezen.

Met rekenen werken we uit de rekenmethode 'Alles Telt' en gebruiken we het rekenmateriaal van 'Sprongen Vooruit'. We zijn vooral bezig met de bewerkingen van de getallen tot en met 20, zoals de plus- en minsommen en het splitsen. De kinderen tellen t/m 100 en verder. Ook bieden we klokkijken en rekenbegrippen aan.

In groep 3/4 besteden we veel tijd aan mondelinge taal door dagelijks voor te lezen, te zingen en veel ruimte te geven aan interactie. We werken themagericht aan het overkoepelende schoolthema, met thema’s zoals bijvoorbeeld ‘Water’ of ‘Feesten’. Tijdens de taallessen is er naast het Nederlands, veel ruimte voor het spreken van de eigen taal of talen van de leerlingen. Ruimte voor de eigen taal versterkt het leren van het Nederlands en hoort bij de eigen identiteit van de kinderen.

Naast taal, rekenen en lezen besteden we aandacht aan het leren schrijven van de letters, het leren via spelen in de hoeken, gymnastiek, zwemmen en creatieve vorming zoals muziek, tekenen en knutselen.

We zijn een leuke groep. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen in de groep en dat ze op een positieve manier met elkaar om kunnen gaan. Op school hanteren we regels voor het omgaan met elkaar. De regels hangen zichtbaar in onze groep. Daarnaast werken we aan de sociale vaardigheden van de kinderen met onze nieuwe methode 'Wereldreizigers'.

We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal!