0512 582 611
De Citroentjes (groep 3/4)

De Citroentjes (groep 3/4)

De Citroentjes (groep 3/4)

Hallo!

Wij zijn groep 3/4. In groep 3/4 zitten leerlingen van gemiddeld 6 en 7 jaar oud. Juf Nynke en juf Henriet zijn de juffen van groep 3/4.

Voor de ochtenden hebben we een vaste programma. Door middel van dagritme kaarten weten de leerlingen hoe de dag zal verlopen. Dit biedt voor de leerlingen duidelijkheid, structuur en houvast.

In groep 3/4 besteden we veel aandacht aan het lezen. We gebruiken de methode Veilig Leren Lezen. Voor het aanbieden en oefenen van de lesstof wordt dagelijks gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Ook oefenen de kinderen met lezen en letters in het werkboek, de letterdoos en verschillende soorten leesboeken. Daarnaast brengen we elke week een bezoekje aan onze bibliotheek op school, de kinderen mogen daar zelf een boek uitkiezen.

Met rekenen werken we uit de rekenmethode 'Alles Telt' en gebruiken we het rekenmateriaal van 'Sprongen Vooruit'. We zijn vooral bezig met de getallen tot en met 20, de getallenlijn, plus- en minsommen en het splitsen. Ook bieden we klokkijken en rekenbegrippen aan.

In groep 3/4 doen de leerlingen mee met de woordenschatlessen van Wereld vol Woorden. Elke week staat er één thema centraal. Door het aanbieden van deze methode vergroten de leerlingen o.a. hun woordenschat en taalvaardigheid.

Op de middagen doen we ook andere leuke dingen op school we; lezen, knutselen, tekenen, spelen in de hoeken, gymmen, maken muziek en leren schrijven.

We zijn een leuke groep. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen in de groep en dat ze op een positieve manier met elkaar om kunnen gaan. Op school hanteren we de KIVA regels. De KIVA regels hangen zichtbaar in onze groep. Daarnaast werken we aan de sociale vaardigheden van de kinderen met onze nieuwe methode 'Wereldreizigers'.

We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal!