Visie

De visie van de school

Visie op de maatschappelijke opdracht van de school
Onze kinderen leven voor een deel in het asielzoekerscentrum of wonen nog maar kort in Nederland.  Voor de kinderen is school in veel gevallen de veilige basis. Wij proberen een veilig pedagogisch klimaat neer te zetten en de kinderen voor te bereiden op een toekomst in de Nederlandse maatschappij.

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs 
  • onderwijs op maat geven: differentiëren 
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) 
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften, voor onze kinderen met name de Nederlandse taal. Hiervoor bieden wij een speciaal programma aan.