0512 582 611
De Atalanta's (groep 5/6)

De Atalanta's (groep 5/6)

De Atalanta's (groep 5/6)

De Atalanta's (groep 5/6)

Onze basisgroep 5-6 heet De Atalanta's en wij zijn qua leeftijd (7, 8 en 9 jaar) de middelste groep van De Vlinderboom. Onze juf heet Gonnie, onze meester Jouke. Meester geeft ons 's woensdags les, juf de rest van de week.

Iedere ochtend starten wij met een vaste structuur. Wij begroeten elkaar en wensen elkaar een goede dag. Daarna benoemen we de dag en de datum en bekijken we met behulp van dagritmekaarten hoe ons dagprogramma eruit ziet. We leren ook hoe de dag van morgen, overmorgen, gisteren en eergisteren heet. Daarna mogen een aantal kinderen iets aan hun klasgenoten vertellen of laten zien. De andere leerlingen kunnen hierop reageren door een opmerking of een vraag. De mondelinge ontwikkeling van de Nederlandse taal staat naast een veilig en warm groepsgevoel namelijk centraal in onze klas.

Na tien minuten gaat de bel en werken wij tot lunchtijd samen met de leerkrachten en de kinderen van de bovenbouwgroepen in niveaugroepjes aan Nederlandse taal, lezen, spelling en rekenen. Ons fruit- en lunchhapje eten wij in onze basisgroep op. Soms leest juf of meester onder het eten voor uit een Nederlands boek, een andere keer kijken wij naar een Nederlandstalig filmpje.

's Middags werken we met elkaar in onze eigen basisgroep. Ons welbevinden en onze verbondenheid met elkaar staan dan centraal. Juf en meester kijken en luisteren goed naar ons en proberen ons te geven en te leren wat we nodig hebben. Hiernaast doen ze allerlei groepsvormende werkvormen met ons, zodat we op een positieve manier met elkaar leren omgaan. Iedere paar maanden staat een ander thema centraal in onze groep en richt juf met ons hierover een hoekje in de klas in met allemaal woorden en dingen die hierbij horen. Zo leren wij met en van elkaar, door samen te praten, te lezen, te schrijven, te spelen, te werken, te lachen, te zingen, te dansen, te tekenen, te knutselen, te bewegen, te sporten en te zwemmen.

Ons motto is 'We zijn allemaal verschillende soorten vissen, maar in deze school zwemmen we samen'!