De Groepen

Groep 1/2  Juf Joyce, juf Jannie en juf Marjan
Groep 3/4  Juf Nynke en juf Farida
Groep 4/5  Juf Femmy en juf Harriet
Groep 5/6  Juf Nelleke en juf Lisa
Groep 7     Meester Piet
Groep 8     Juf Heidy en juf Jiddy

- Juf Heidy is op woensdag en donderdag aanwezig voor extra ondersteuning.
- Juf Farida is op dinsdag aanwezig voor extra ondersteuning en de afname van toetsen.
- Juf Karin is intern begeleider. Zij is op maandag en 1x in de 14 dagen op woensdag aanwezig.
- Juf Eva is directeur. Zij is volgens weekschema aanwezig.